Kvalitní zvedací magnet poznáte tak, že má svařovanou konstrukci. Magnetické jádro permanentního magnetu je z neodymu, srdce elektromagnetu tvoří elektrická cívka, elektropermanentní magnety v sobě mají obojí. Nahlédněte do zákulisí výroby magnetů u nás ve Walmagu.

Ve Walmagu o sobě říkáme, že vyrábíme magnety. Pokud bychom ale chtěli být přesní, měli bychom náš provoz popsat takto: vyrábíme zvedací magnety a magnetické upínače. Slovo ‚‚magnet‘‘ by se mělo správně používat jenom pro označení toho, co způsobuje magnetismus jako fyzikální jev. Magnet jako takový je ukryt uvnitř a je to jen část přístroje, který zákazníkovi dodáme.Výroba zvedacích magnetů

1.   Příprava materiálu a obrábění

Prvním krokem je příprava materiálu – jednotlivých dílů, ze kterých břemenové magnety skládáme. Pro výrobu vnější konstrukce používáme ocelové díly. Ve většině případů jde o taženou ocel, která pochází z Evropy a pokud se nám nepodaří zajistit ocel v potřebné kvalitě od Evropského výrobce, dbáme na to, aby alespoň splňovala evropské normy. Ocelové díly obrábíme na CNC strojích — nejprve vytvarujeme jednotlivé díly, poté je svaříme k sobě.

Svařování vnější konstrukce magnetu je velice důležitý moment. Je odrazem kvality magnetu – břemenové magnety nižší kvality mívají šroubovanou konstrukci. Ta nikdy nevydrží tolik, co svařovaná. Šroubované části se vždy časem rozklíží a magnet se začne v podstatě rozpadat.

TIP: Přečtěte si, jak poznat kvalitní zvedací magnet.

2.   Vložení magnetů a případně řídící jednotky

Do připravené vnější konstrukce zvedacího magnetu poté vložíme další díly, které se liší v závislosti na tom, zda jde o permanentní magnet, elektropermanentní magnet nebo elektromagnet. Díly osadíme do konstrukce magnetu a upevníme epoxidem.

Zvedací permanentní magnety v sobě mají více neodymových magnetů (počet záleží na tom, o jaký produkt se jedná) a rotor, kterým se magnet přepíná. V závislosti se na tom, zda je magnet vypnutý nebo zapnutý, se magnety uvnitř konstrukce natočí tak, aby jejich magnetické pole přitahovalo nebo naopak nepřitahovalo feromagnetická břemena.

Elektrické zvedací magnety v sobě mají cívku, která je nebo není magnetická v závislosti na tom, zda je magnet pod proudem. Cívky si ve Walmagu vyrábíme sami.

Pokud má magnet řidící jednotku (mívají ji elektromagnety a elektropermanentní magnety, které se ovládají elektronicky, nikoliv manuálně), je dalším výrobním krokem montáž elektroniky a ověření, že vše funguje, jak má.

3.   Kontrola a certifikace zvedacího magnetu

Dalším krokem ve výrobě zvedacího magnetu je kontrola nosnosti. Podle platných norem musí každý zvedací magnet ve skutečnosti unést minimálně trojnásobek své nominální nosnosti – tato vlastnost se testuje tzv. odtrhovou zkouškou. Ve Walmagu si tuto zkoušku ještě ztěžujeme tím, že mezi zvedané břemeno a nosnou plochu magnetu vkládáme list papíru. Simulujeme tím vzduchové mezery, které se často v reálné praxi objevují, např. v důsledku toho, že má zvedané břemeno nerovný povrch nebo oprýskaný lak, nebo jsou na něm zrnka prachu a jiných nečistot. Všechny tyto faktory snižují magnetickou sílu a tím pádem i reálnou nosnost magnetu. Naše odtrhová zkouška zajistí, že reálná nosnost magnetu je ve skutečnosti více než třikrát vyšší než deklarovaná nominální nosnost.

TIP: Více o certifikaci břemenových magnetů se dočtete v článku. Kvalita břemenových magnetů je důležitá i s ohledem na bezpečnost – nekvalitní magnety asijského původu potřebné certifikáty vůbec nemusí mít.

4.   Lakování, štítkování, expedice

Poté, co odtrhovou zkouškou ověříme nosnost, putuje magnet do lakovny, a následně do expedice, kde se na magnet připevní potřebné štítky (s nominální nosností magnetu a dalšími povinnými údaji) a další ‚‚doplňky‘‘ (například náš nový zvedací magnet REVOLIFT je vybaven NFC čipem, který v sobě nese elektronický ‚‚rodokmen’’ magnetu, dá se snadno načíst telefonem a zaměstnanec si tak může během pár sekund vyhledat třeba návod k magnetu). Oštítkovaný a zabalený magnet následně odesíláme zákazníkovi.

Výroba magnetických upínačů

1.   Příprava materiálu a obrábění

První krok je podobný jako u zvedacích magnetů – příprava ocelových plátů a dalšího materiálu, který je k výrobě magnetických upínačů potřeba. Naše portfolio upínacích magnetů je široké, materiál je proto dost různorodý (plechy na lamely pro permanentní magnetické upínače, ocel a mosaz na výrobu pólových desek apod.) Každý upínač má svoji přesnou výrobní dokumentaci.

Z ocelových dílů pak na CNC strojích vytvoříme základovou desku magnetu. Na tu skládáme magnetický materiál – u permanentních upínačů lamely, u elektropermanentních magnetů a elektromagnetů základní desku osazujeme magnety ve velikosti a hustotě dle příslušného výkresu.

 

 

2.   Příslušenství k upínacím magnetům

V případě, že se k upínači přidává pólová deska, vyfrézujeme i tu a následně ji podle potřeby osadíme magnety. Seskládaný magnetický upínač následně prochází finálním opracováním na CNC stroji, poté lakovnou, pokud jde o lakovaný výrobek a jako poslední krok provádíme výstupní kontrolu hotového upínače.

Magnetické upínače bývají často vybaveny řidící jednotkou, kterou stejně jako u zvedacích magnetů montujeme do magnetu v závěrečné fázi výroby. Upínač s řidící jednotkou můžete propojit s obráběcím strojem, takže operátor ve výrobě pak ovládá obrábění i upínání na jedné obrazovce.

Na rozdíl od zvedacích magnetů není pro upínací magnety stanovena jednotná zkouška magnetické síly. Ve Walmagu upínače testujeme tak, že přístroji měříme magnetický tok a provádíme vlastní odtrhový test na zkušebním tělísku.

Jak dlouho trvá výroba břemenových a upínacích magnetů

Výroba jednoho břemenového nebo upínacího magnetu trvá 4–6 týdnů. Naše nejprodávanější modely míváme skladem, ale často pro zákazníky vyrábíme magnety na míru. Walmag má vlastní vývoj i výrobu – břemenové magnety a magnetické upínače navrhují naši konstruktéři, u magnetů na míru přitom úzce spolupracují s obchodníkem, který má daného zákazníka na starosti. Takto jsme třeba pro Siemens ve Frenštátu pod Radhoštěm upravovali prisma magnetu (tvar nosné plochy) či přepínací páku.

Pokud vás naše výroba zaujala, neváhejte se ozvat – najdeme řešení i pro vás. Kromě jednotlivých magnetů umíme na zakázku vyrobit také velké zvedací magnetické systémy.