Neodymové permanentní magnety musí uzdvihnout 3×
více, než je jejich nominální výkon. Náš NEOL300 tak
při zkouškách uzvedne více jak 900 kg – a to i s listem
papíru mezi magnetem a břemenem.

Při koupi břemenových magnetů do svého skladu či výroby si ohlídejte, že jsou tyto magnety certifikované a splňují veškeré bezpečnostní normy. Zdraví vašich zaměstnanců je přednější než pár tisícikorun, které byste ušetřili na levném magnetu pochybného původu. Základní legislativní normou pro břemenové magnety je ČSN EN 13155 (27 0139). V tomto článku tuto a další normy stručně představíme.

Magnet musí mít 2×–3× větší nosnost

Nejdůležitější součástí normy ČSN EN 13155 je stanovení bezpečnostních koeficientů pro jednotlivé magnetické technologie. Vybíráme ty podstatné.

  • Elektromagnety musí udržet 2× vyšší hmotnost, než je jejich uváděná maximální nosnost. Aby navíc nedošlo k uvolnění břemene v případě výpadku proudu, musí firma zajistit záložní zdroj elektřiny alespoň na 10 minut provozu. Výpadek proudu by měla provázet i zvuková a vizuální výstraha.
  • Elektropermanentní magnety musí udržet 3× vyšší hmotnost, než je jejich uváděná maximální nosnost s okamžitým monitoringem přídržné síly až do dvojnásobku jejich nominální nosnosti.
  • Permanentní neodymové magnety musí udržet 3× vyšší hmotnost, než je jejich uváděná maximální nosnost.

Ve Walmagu si při výrobě magnetů tyto podmínky záměrně ztěžujeme a při zkouškách ještě vkládáme mezi břemeno a magnet list papíru. Tím snižujeme přídržnou sílu (de facto vytváříme vzduchovou mezeru, která simuluje nerovnost povrchu v praxi), stále splňujeme bezpečnostní koeficienty a naše magnety i přes papír mají v reálu 2×–3× vyšší nosnost, než je na nich uvedené. Požadavky normy tak splňují s velkou výkonovou rezervou.

 

Jednou ročně se provádí zkoušky

Norma dále stanovuje, aby firmy, které využívají magnety, pravidelně testovaly a ověřovaly magnetickou sílu. V praxi proto většina firem jednou ročně provádí tzv. odtrhové zkoušky, při kterých se síla magnetu ověří.

Při zkoušce tester umístí magnet na zkušební břemeno tak, že magnetická základna překrývá celé břemeno. Následně připevní odtrhové zařízení, aktivuje magnet na plný výkon a pomalu přidává sílu odtrhového zařízení, dokud neověří, že je výkonová rezerva magnetu dostatečná. Zároveň se kontroluje, zda magnet není mechanicky poškozený.


Pro zajištění bezpečnosti volte magnety s certifikací CE.

Vybírejte magnety s certifikátem CE

Splnění výše popsaných podmínek ještě není zárukou, že magnet bude kvalitní. Mnohé normy a nařízení Evropské unie stanovují podmínky také pro výrobní materiály, technické postupy nebo školení zaměstnanců. Magnet, který tyto podmínky splňuje, nese označení CE.

Ve světě pak existují další normy, například americká ASME B30.20-2018, ruské standardy GOST nebo japonské JIS. Pro příklad americké normy ale nestanovují povinnost používat břemenový elektromagnet s bateriovou zálohou, takže při výpadku proudu vám může břemeno z magnetu okamžitě spadnout.

Z těchto důvodů a pro vaše bezpečí doporučujeme, abyste vždy volili magnety s označením CE.

 

Normy na upínací magnety

U upínacích magnetů tak striktní bezpečnostní normy neexistují, řídí se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. Při upínání magnetem bývá největším rizikem materiální škoda na obrobku – pokud magnet nemá dostatečnou sílu, neudrží výrobek na místě a obráběcí stroj jej znehodnotí.

Pokud byste potřebovali s výběrem břemenového nebo upínacího magnetu pomoci, dejte vědět. Posoudíme podmínky ve vašem skladu či výrobě a najdeme optimální a bezpečné řešení.