Permanentní magnet využívá jednoduchou a tím pádem relativně levnou technologii, elektromagnet má neomezenou magnetickou sílu, elektropermanentní magnet má nízkou spotřebu elektřiny a nezahřívá se. Přečtěte si, pro jaký typ provozu se hodí jaký typ zvedacího magnetu nebo magnetického upínače.

Permanentní magnety


Vnitřní schéma permanentního magnetu v pozici ON a OFF

Permanentní zvedací magnet nebo magnetický upínač obsahuje jádro z feromagnetického materiálu, které vytváří magnetické pole. Nejčastěji je to směs neodymia, železa a boru. U magnetů určených do horkého prostředí je jádro magnetu vyrobeno ze směsi samaria a kobaltu.

Permanentní magnet se aktivuje a deaktivuje mechanicky přepínací pákou. Pokud je v pozici OFF, je magnetické pole uvnitř magnetu uzavřené do sebe. Přepnutím ovládací páky magnetu do pozice ON dojde k přepólování magnetu tak, že se magnetické pole otevře směrem ven z magnetu. Díky tomu dokáže přitáhnout předmět, který potřebujete upnout nebo zvednout. Magnetické pole se skrz přimagnetovaný předmět opět uzavře.

Výhodou permanentních magnetů je, že jejich technologie je relativně jednoduchá – jsou proto levnější než technologicky složitější elektromagnety nebo elektropermanentní magnety. Nepotřebují, aby k nim vedl elektrický kabel. Upínací permanentní magnet snadno připevníte například na jeřáb.

Nevýhodou permanentních magnetů může být to, že mají omezenou magnetickou sílu. K přepnutí magnetu z pozice OFF do pozice ON totiž potřebujete pohnout s magnety uvnitř zařízení magnetu. U velmi silných magnetů je magnetická síla taková, že přepnutí páky by nebylo v lidských silách.

Jeden z nejoblíbenějších zvedacích permanentních magnetů je například náš magnet NEO, případně jeho verze pro zvedání horkých břemen NEO HOT.  Vše o výhodách těchto magnetů a o tom, jak s nimi pracují v pobočce Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm, se dočtete v naší případové studii.

Elektromagnety

Elektromagnety mají jádro z magnetického materiálu (nejčastěji ve tvaru válce nebo obdélníku), kolem kterého jsou navinuty vodivé cívky z mědi. Cívky pod proudem vytváří uvnitř magnetu magnetické pole. Pokud pod proudem nejsou, magnet nic nepřitahuje.

Výhodou této technologie je, že přimagnetování a odmagnetování břemene nebo obrobku provedete pouhým stiskem tlačítka. Magnetická síla tak není ničím omezená a neexistuje zde žádný zbytkový magnetismus (k odmagnetování břemene či obrobku dojde ihned poté, co magnet vypnete).

Změnou příkonu můžete také regulovat sílu magnetu. To je velká výhoda například při obrábění nerovných dílců, které díky tomu upnete přesně takovou magnetickou silou, jakou potřebujete a nehrozí, že by se dílce upnutím zdeformovaly.


Vnitřní schéma elektromagnetu v pozici ON a OFF

Nevýhoda elektromagnetů je zřejmá – nefungují při výpadku elektrického proudu a musí do nich vést kabel. Ten může při práci překážet a navíc je vystaven působení dalších vlivů (například na něj stříká chladicí kapalina během frézování).

Na druhou stranu během broušení, kdy se obrobek často posouvá pouze dopředu a dozadu, se kabel s přívodem elektřiny dá do uspořádání na výrobní lince snadno zakomponovat. Elektromagnetické upínače pro broušení obrobků jsou proto naprosto běžné. Jedině v případně přesného broušení na tisíciny milimetru bychom doporučili spíše elektropermanentní magnetický upínač, který se nezahřívá.

 


Vnitřní schéma elektropermanentního magnetu v pozici ON a OFF

Elektropermanentní magnety

Elektropermanentní magnety představují průsečík mezi permanentními a elektromagnety. Jejich jádro obsahuje permanentní magnety, kterým krátký elektrický výboj změní polaritu a tím je aktivuje.

Elektropermanentní magnet tedy potřebuje na začátku elektrický výboj k zamagnetování, ale jakmile k tomu dojde, magnet už další elektřinu nepotřebuje.

Výhodou je velmi nízká spotřeba elektrické energie a to, že k magnetu nemusí vést kabel, který pak při další práci překážízvedací magnety mají vlastní baterii a u upínacích magnetů kabel k řidící jednotce sice vede, ale po zamagnetování ho lze odpojit.

Elektropermanentní magnety rozlišujeme kompenzované (můžete se také setkat s názvem dvojitý magnetický systém) a nekompenzované.

  • Kompenzované elektropermanentní magnety mají jádro z permanentních neodymiových magnetů s vyšší upínací silou. Tím pádem ale mají také silnější zbytkový magnetismus, takže před odebráním zamagnetovaného obrobku je třeba spustit demagnetizační cyklus.
  • Nekompenzované elektropermanentní magnety mají magnetické jádro pouze z magnetických cívek. Mají tedy slabší upínací sílu než kompenzované elektropermanentní magnety. S tím se pojí i nižší zbytkový magnetismus – obrobky z nich jdou odebrat snadno.

Velkou výhodou elektropermanentních magnetů je, že se nezahřívají. To je důležité u přesného broušení na tisíciny milimetru. Se zahřátím obrobku totiž broušení ztrácí na přesnosti.

Oblíbeným elektropermanentním magnetickým upínačem je Mastermill. Přečtěte si, co dokáže.

 

Jak si vybrat ten správný typ magnetického upínače nebo břemenového magnetu?

Každý typ provozu má svá specifika, která je potřeba zvážit. Vždy je potřeba brát v úvahu operace, které budete na magnetu provádět, nebo jak těžká břemena s ním budete zvedat.

Ve Walmagu vždy vybíráme zvedací či upínací magnety na míru konkrétnímu zákazníkovi. Rádi sestavíme nabídku i vám – kontaktujte nás, pokud potřebujete vybrat ten správný magnetický upínák nebo břemenový magnet.