Velké magnetické systémy nejčastěji slouží ke zvedání rozměrných a/nebo těžkých ocelových polotovarů – používají se v ocelárnách a hutních skladech, uplatní se ve šrotovnách nebo palírnách plechů. Přečtěte si, jak stavíme zvedací magnetické systémy ve Walmagu.

Jak fungují zvedací magnetické systémy

Velké magnetické systémy jsou sestaveny z více elektromagnetů nebo elektropermanentních magnetů. Ty upevníme na stroje, které se v daném provozu používají – na jeřáby nebo traverzy. Magnetický zvedací systém může vypadat jako jeden velký a extrémně výkonný magnet (např. šrotový magnet). Častější je ale instalace magnetů na základnu – chytře rozmístěné výkonné magnety dokážou přimagnetovat a zvednout břemena velkých rozměrů bez rizika sklouznutí ve smyku.

Nejčastěji stavíme zvedací magnetické systémy na traverzu, která umožňuje efektivní využití magnetů. Traverza může být:

  • pevná,
  • otočná,
  • teleskopická,
  • kombinovaná (s prvky pro mechanickou manipulaci pomocí řetězů, stapeljochů, kleští apod.)

Typickými břemeny, která lze pomocí velkých magnetických systémů zvedat výrazně jednodušeji a efektivněji, jsou:

  • plechy (jak jednotlivě, tak ve svazcích či svitcích),
  • ocelové polotovary (kontislitky),
  • bramy (široké kvádry určené k válcování plechů),
  • trubky, roury a další rozměrné profily,
  • betonářské oceli,
  • slévárenské železné materiály a šrot.

Výhody zvedacích magnetických systémů

Vyšší bezpečnost a vyšší efektivita

Hlavními výhodami zvedání břemen pomocí velkých magnetických systémů jsou bezpečnost a větší efektivita práce. Není potřeba, aby obsluha jeřábu ručně přivazovala břemeno ke zvedáku – magnety šetří čas a eliminují riziko úrazu (zaměstnanci se v prostoru kolem zvedaného břemene vůbec nemusí pohybovat).

Magnetické zvedací systémy dokáží zvednout více kusů najednou, proto jsou velmi oblíbené v provozech, kde se zvedají plechy. Magnety ve zvedacích systémech navíc mohou být vybavený takzvanou funkcí tip-off (česky listování). Tato funkce umožňuje část břemene (např. několik kusů plechů vespod svazku) řízeně upustit na přesně určené místo. Stačí, když obsluha magnetického systému sníží výkon magnetů, čímž uvolní spodní plechy. Pokud by v takovém případě operátor obsluhoval zvedací magnet manuálně, musel by zvedané břemeno celé složit, přeskládat z něj potřebných počet plechů na určené místo, zbylé kusy opět navázat na zvedák a přemístit jinam.

Také šrotové magnetické systémy zajišťují větší efektivitu práce – uzvednou výrazně vyšší objem nákladu oproti tzv. drapáku. Obzvlášť to platí u šrotu s nižší hustotou.

Manipulace s tenkými plechy

Velké magnetické systémy zajišťují bezproblémovou manipulaci s tenkými plechy, které za běžných okolností představují pro operátora jeřábu velkou výzvu. Magnetický systém přichytí tenký plech na více místech – plech se díky tomu se neprohne a nedeformuje se.

Magnetický systém pro zvedání tenkých plechů navrhneme a spočítáme tak, aby magnety plechy bezpečně udržely a nedocházelo k nežádoucímu prohýbání.

Úspora prostoru

O zvedacích magnetech obecně platí, že snižují nároky na prostor kolem zvedaného břemene (břemeno není potřeba vázat ani jinak upevňovat). Jednotlivá zvedaná břemena můžete mít naskládaná i bezprostředně vedle sebe – magnet, který je zvedne z řady, se k nim přibližuje seshora.

To samé platí pro ukládání zvedaných břemen na místo určení – s magnetickým systémem není problém naskládat i rozměrná břemena jedno vedle druhého a maximálně tak využít úložný prostor – např. korbu nákladního vozidla či železniční vagon.


Magnetický zvedací systém zavěšený na jeřábu zvedá svazek plechů

Jak zavádíme velké magnetické systémy do provozu

Magnetické systémy navrhujeme vždy na míru pro konkrétního zákazníka. Nejprve zjišťujeme potřeby zákazníka, ověřujeme možnosti použití zvedacího systému a specifikujeme vlastnosti břemen, která bude zákazník za pomoci magnetů zvedat. Poté připravíme výkres, který si se zákazníkem odsouhlasíme a vypracujeme také elektroschéma pro připojení řídicí jednotky. K většině zákazníků jezdíme osobně, ale umíme navrhnout magnetický systém i na dálku.

TIP: Přečtěte si více o tom, jak navrhujeme a vyrábíme zvedací a upínací magnety na míru.

Pomůžeme také s instalací zvedacího magnetického systému, pokud to zákazník potřebuje. Obvyklé je, že si instalaci vezme na starost výrobce stroje, na který je třeba magnety připevnit (např. jeřábu). My poskytneme odborné poradenství a také zaškolení pro personál ohledně správné obsluhy i údržby magnetu. Při proškolování vždy klademe důraz na bezpečnost.

S obsluhou a údržbou magnetických systémů zákazníkům vždy rádi poradíme. Můžete se kdykoliv obrátit na naši zákaznickou podporu. Naše velké zvedací systémy umožňují vzdálenou správu – v případě potíží dokážeme systém na dálku diagnostikovat.

Spolupracujeme také s projekčními kancelářemi, které navrhují výrobní haly, skladové prostory a další provozy, ve kterých velké magnetické systémy nachází své využití.

Hledáte komplexní řešení zvedání břemen? Magnetické zvedací systémy mohou být to pravé. Rádi vám o nich povíme více – stačí se ozvat.