Magnety jsou v mnoha ohledech bezpečnější než mechanické zvedání a upínání. Jen je potřeba pamatovat na některé jejich specifické vlastnosti. Přečtěte si, na co je třeba dát při používání magnetů pozor a jak vám magnety zjednoduší práci.Obecné zásady bezpečnosti při práci

Stejně jako u mechanického zvedání či upínání je při práci s magnety nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Pokud používáte břemenové magnety, vždy pamatujte na to, že zvedáte těžká břemena a respektujte zásady BOZP, které se ke zvedání břemen vztahují. Nepřekračujte maximální hmotnost, kterou můžete ze zákona zvedat a noste ochranné pomůcky (přilby). Stejně tak je potřeba nepřekračovat maximální nosnost magnetu.

Pracujete-li s upínacími magnety, řiďte se bezpečnostními pravidly předepsanými pro operace, které na magnetických upínačích provádíte. Používejte povinné ochranné pomůcky — brýle, obličejové štíty i rukavice. To platí bez ohledu na to, zda upínáte obrobky pomocí magnetů nebo manuálně. Například u starých soustruhů vám může během obrábění vlétnout do oka kovová tříska a o zahřáté obrobky se můžete i spálit — ochranné pomůcky pomohou podobným zraněním předejít.

Bezpečnost zvedacích magnetů

Manuální alternativou k použití zvedacích magnetů je ruční uvazování břemene na tzv. C-háky. Ruční vázání zvyšuje pravděpodobnost, že obsluha udělá chybu a zvedané břemeno nebude dobře upevněno nebo se uvolní. Následky takové chyby mohou být fatální. Nehledě na to, že při ručním zavěšování břemene se obsluha musí pohybovat přímo pod ním.

U zvedacích magnetů obsluha umístí magnet shora na zvedané břemeno, přepínací pákou magnet aktivuje a tím je břemeno upevněno. Celý proces je mnohem bezpečnější. Jen je třeba dávat pozor na vycentrování magnetu na střed zvedaného předmětu. U delších břemen je to důležitá prevence pro to, aby břemeno ve smyku z magnetu nesklouzlo.

Bezpečnost upínacích magnetů

Během obrábění působí na magnetický upínač různé síly jako např. síla smyková – podrobnosti o silách, působících na magnety, najdete v nedávném článku. Je proto potřeba vybrat dostatečně silný magnetický upínač ve vhodném tvaru. S výběrem vám rádi poradíme, případně dokážeme vyrobit i upínač na míru.

S dobře vybraným magnetickým upínačem a za předpokladu, že obsluha magnetu dodržuje zásady BOZP, žádné bezpečností riziko nehrozí. Naopak, práce s upínacím magnetem je bezpečnější než manuální upínání. U něj vždy hrozí selhání lidského faktoru. Systém může zůstat nedotažený. Magnetické upínače navíc umožňují přístup k obrobku z pěti stran, což znamená, že není třeba je během obrábění tak často přeupínat. Tím se snižuje riziko lidské chyby a nedostatečného upnutí.

Jaké nároky na obsluhu vyžadují magnety v provozu, se dočtete zde.
Specifika permanentních magnetů

Tzv. trvalé neboli permanentní magnety mají specifické vlastnosti, které je potřeba při nastavování bezpečnostních pravidel brát v potaz:

  • jejich magnetické jádro je relativně křehké,
  • a magnetické pole permanentních magnetů jde pouze přepnout, nelze je úplně vypnout – jsou stále magnetické.

S trvalými magnety se u nás setkáte zejména v nabídce zvedacích magnetů. Jejich křehkost jako uživatelé v praxi nijak nepocítíte – magnetické jádro je totiž usazeno uvnitř přístroje. Ve Walmagu si dáváme velmi záležet na tom, aby konstrukce kolem magnetického jádra byla natolik pevná, že k roztříštění magnetu nikdy nedojde.

Specifika velmi silných magnetů

U magnetů větších rozměrů je nutné počítat s tím, že jejich silný magnetismus může ovlivnit činnost některých elektronických přístrojů nebo poškodit záznam na magnetickém nosiči. Dodržujte proto následující bezpečnostní pravidla:

  • S magnety by neměly pracovat osoby, které mají v těle elektronické přístroje podporující vitální funkce jejich organismu (např. kardiostimulátor či inzulínová pumpa).
  • Magnetické pole může negativně ovlivnit činnost některých měřicích přístrojů. Silné magnety proto musí být vždy od měřicích přístrojů umístěny dostatečně daleko. U permanentních magnetů, jejichž magnetismus nelze vypnout, je zapotřebí magnety také ukládat tak, aby nemohly ovlivnit výkon měřicích přístrojů, i pokud magnety zrovna nepoužíváte. Doporučení pro bezpečný odstup najdete v manuálu a pokud byste si nebyli jistí, zeptejte se výrobce.
  • Nemějte v blízkosti zapnutých magnetů magnetické nosiče informací. V dnešní době se to týká hlavně starších platebních karet (s magnetickým proužkem). Kazety nebo diskety už po kapsách nemíváme.

Nejste si jistí, jaký je rozdíl mezi permanentními a elektropermanentními magnety a elektromagnety? Přečtěte si článek, ve kterém rozdíly mezi magnety podrobně vysvětlujeme.

Je magnetické pole škodlivé pro člověka?

Rozhodně ne. Žádné nepříznivé účinky na osoby často vystavené působení magnetického pole se nikdy neprokázaly. Naopak, řada odborníků je přesvědčena o pozitivních účincích magnetického pole na lidské tělo (existuje dokonce tzv. magnetoterapie jako odvětví fyzioterapie).

Magnetické upínače i zvedací magnety zefektivní, zjednoduší a zrychlí vaši výrobu či práci ve skladu. Přečtěte si naše srovnání mechanického a magnetického upínání nebo nás rovnou kontaktujte – rádi vám výhody magnetů blíže představíme. Magnet na zkoušku vám do vašeho provozu můžeme nejprve zapůjčit.