Nároky na obsluhu zvedacích magnetů či magnetických upínačů jsou ještě nižší než nároky na zaměstnance při mechanickém upínání a zajišťování. Obsluze magnetu obvykle stačí, když si přečte návod k použití. Výjimkou jsou jen větší magnetové sestavy, kde zajistíme krátké zaškolení nebo telefonické konzultace.

Obsluha magnetických upínačů

Upínací magnety slouží k upnutí obrobku na pracovní desce pro následné obrábění. Obsluha potřebuje znát pouze obecná pravidla pro upínání, samotné upnutí pomocí magnetu je pak otázkou desítek sekund nebo maximálně několika minut. Spočívá totiž jen v nastavení správné pozice obrobku vůči magnetické desce a obráběcímu stroji a následné otočení pákou (nebo zmáčknutí tlačítka) pro aktivaci magnetu.

Jelikož obrobek je po upnutí magnetem přístupný z pěti stran, odpadá potřeba častého přeupínání, které obsluhu zdržuje a navíc při něm zbytečně hrozí riziko chyby – nedostatečného upnutí. Podle našich zkušeností je upínání magnetem v některých případech až 8× rychlejší než mechanické upínání.

Po skončení obrábění obsluha jen deaktivuje magnet a obrobek odejme z pracovní desky. Pokud vše správně funguje, obrobek se po vypnutí magnetu také automaticky demagnetizuje, v případě potřeby jej pak můžete demagnetizovat ručně.

 

Obsluha břemenových magnetů

Obsluha zvedacích magnetů je ve srovnání s mechanickým zajištěním břemen nejen jednodušší, ale zejména bezpečnější. Zaměstnanci totiž vůbec nemusí vstupovat nebo dávat ruce do prostoru pod zvedané břemeno – jediným jejich úkolem je vycentrovat magnet na břemeni a pákou nebo tlačítkem aktivovat magnet.

Při práci s jeřábem je u těžších břemen nutné, aby zaměstnanec vlastnil vazačský průkaz – to je nicméně potřeba i při mechanickém uvazování. V případě magnetu zaměstnanec jeřáb s magnetem pouze vycentruje na střed břemene a opět páčkou nebo tlačítkem magnet aktivuje. Musí si jen dávat pozor, aby nezvedal břemena těžší, než jaká je maximální nosnost magnetu.


Upnutí obrobku magnetem je jednodušší než mechanické upínání.

Školení je potřeba jen ve výjimečných případech

Při dodávce magnetů do výroby či skladu v naprosté většině případů stačí, když klient dostane návod k obsluze magnetu a případně v krátkosti probere detaily s dodavatelem. Samotní zaměstnanci, pokud ještě nemají s magnety zkušenost, občas přistupují k výrobku s obavami, protože magnetická síla není vidět. Tyto obavy se však během pár dnů rozplynou.

Jestliže do firmy dodáváme větší sestavu magnetů, je v některých specifických případech žádoucí připravit krátké školení pro zaměstnance. Často ale ani to není nutné a vše vyřešíme pouze telefonickými konzultacemi v rámci klasické zákaznické podpory.

Upínání nebo zajišťování břemen magnetem nepředstavuje nic složitého, čeho byste se vy nebo zaměstnanci měli obávat. Obsluha je jednoduchá, rychlá a pohodlná, výsledek bezpečný. Pokud byste si chtěli magnety jen nezávazně vyzkoušet a otestovat, dejte vědět – můžeme se domluvit na zápůjčce.