Výrobky z magnetických materiálů mohou během obrábění, manipulace, vrtání nebo například laserování zmagnetizovat, což pak způsobuje problémy při další práci s nimi – lepí se ně nečistoty, hůře se obrábějí a podobně. Díky demagnetizaci se tohoto problému zbavíte. Na základě velikosti a objemu výrobků můžete využít ručních, stolních nebo tunelových demagnetizérů.

Proč dochází k magnetizaci výrobků

Jestliže pracujete s výrobky z magnetických materiálů, může při práci s nimi dojít k nezamýšlenému zmagnetizování. Nejčastěji v případech, kdy výrobky:

 • upínáte nebo s nimi manipulujete pomocí magnetů,
 • svařujete technikou magnetického pulsního svařování,
 • ohýbáte nebo rovnáte,
 • děrujete (razíte plechy),
 • indukčně kalíte,
 • kováte za studena,
 • vrtáte nebo řežete,
 • nebo například značíte laserem.

 

 

 

Co způsobuje, když je výrobek zmagnetizovaný

Zmagnetizovaný obrobek přitahuje kovové předměty, dochází proto ke zvýšenému tření a tím se snižuje jeho životnost. Pokud navíc chcete s výrobkem dále pracovat, je to složitější, protože magnetizace


Demagnetizace na stolním demagnetizéru. 
 • znesnadňuje čištění (neustále přitahuje mikročástice ze vzduchu),
 • ztěžuje nebo zcela znemožňuje svařování,
 • komplikuje chromování (galvanizaci) kovů,
 • znepříjemňuje obrábění drátovým řezáním,
 • způsobuje chyby při měření, protože magnetismus ovlivňuje přesnost přístrojů.

 

Síla magnetizace se nejčastěji měří v jednotkách Gauss (Gs). Ideální je, aby obrobek měl méně než 5 Gs, v takovém případě se na něj již nelepí kovové špony a považuje se za nemagnetický. Není nutné (a často ani možné) dosáhnout nula Gs, malá úroveň magnetizace je pro kovové obrobky přirozená.

Pokud ale změříte, že výrobek má řádově několik desítek Gs, je vhodné jej před dalším opracováním demagnetizovat.

Jak výrobky správně demagnetizovat

Demagnetizaci provedete svépomocí pomocí jednoho ze tří typů demagnetizérů.

Nejjednodušší jsou ruční demagnetizéry, které po stisknutí tlačítka přiblížíte těsně k povrchu výrobku a krouživými pohyby nad celou plochou jej zbavíte magnetizace. Pokud je výrobek objemný, musíte jej otočit a demagnetizovat i z druhé strany, abyste se dostali dostatečně hluboko. Po skončení změřte magnetizaci a v případě potřeby postup zopakujte.

Ruční demagnetizace je ideální pro demagnetizaci tvarově složitých nebo objemných dílců. Abyste zabránili poškrábání povrchu, můžete mezi demagnetizér a povrch vložit například papír (nebo jiný nemagnetický materiál do tloušťky 1 mm).

Pro rychlejší demagnetizaci plochých nebo sériově vyráběných dílů můžete využít stolní demagnetizér. Ten umístíte přímo na pracovní stůl, případně pod/nad dopravník. Obrobek následně od kraje po kraj „protahujete“ přes plochu demagnetizéru. U silně zmagnetizovaných výrobků je nutné, abyste postup 2× nebo 3× zopakovali.

Třetí variantou je tunelový demagnetizér, který využijete k hromadné demagnetizaci komponent ve tvaru kvádru či válce nebo tenkostěnných obrobků. Tunelové demagnetizéry se často instalují jako součást pracovní linky na pásovém či válečkovém dopravníku.

V praxi pak přes demagnetizér pomalým pohybem (cca 10 metrů/minuta) protáhnete dílce tam a zpět, změříte zbytkový magnetismus a v případě potřeby proces zopakujete.

Pokud byste chtěli s demagnetizací pomoci, dejte vědět. Rádi vám poradíme, zdarma zapůjčíme demagnetizér na vyzkoušení nebo nám pošlete výrobky určené k demagnetizaci a my prověříme, který způsob demagnetizace bude nejvhodnější.