S kruhovým magnetickým upínačem zvládnete na jedno upnutí provést více obráběcích operací – obrobíte čelo dílce i jeho vnitřní i vnější plochy, aniž byste museli obrobek upínat na několikrát. Jaké jsou další výhody kruhových magnetických upínačů a jak si vybrat ten správný?Kruhové magnetické upínače se uplatní při práci s feromagnetickou ocelí na karuselových bruskách a soustruzích. Může jít o výrobu ložiskových kroužků do větrných elektráren, obrábění výkovků, soustružení a broušení kroužků, válců, plných kruhových materiálů nebo pilových kotoučů.

Kruhové magnetické upínače jsou oblíbeným řešením pro upínání zejména ve strojírenství a v automobilovém průmyslu.

O obecných výhodách magnetického upínání oproti mechanickému jsme už psali v tomto článku. Všechny zmíněné výhody platí i pro kruhové magnetické upínače.

Typy kruhových magnetických upínačů

Jako všechny magnety, i kruhové magnetické upínače se vyrábějí ve třech základních provedeních:

 • permanentní kruhové upínače
 • elektropermanentní kruhové upínače
 • elektromagnetické kruhové upínače.

Všechny typy mají své výhody a nevýhody a hodí se do různých typů provozů a pro různé způsoby obrábění. Blíže jsme rozdíly mezi základními typy magnetů popsali v tomto článku.

Permanentní kruhové upínače

Jejich hlavní výhodou je nezávislost na elektrickém proudu. To v praxi znamená, že:

 • v případě výpadku proudu obrobek na magnetu stále bezpečně drží,
 • magnet nepotřebuje zapojení do sítě – jeho instalace je díky tomu jednoduchá a můžete jej snadno přemístit na jiný stroj,
 • jeho provoz je levnější (nespotřebovává elektrickou energii).

Permanentní kruhové upínače jsou cenově nejdostupnější a bývají menších rozměrů – tím pádem mají nižší magnetickou sílu. Permanentní magnet je totiž potřeba přepnout ručně a lidská síla musí v takovém případě překonat sílu magnetu. Permanentní magnet o síle srovnatelné s elektromagnetem by se sice vyrobit dal, ale nikdo by ho nezvládnul zapnout a vypnout.

Ve Walmagu máme v nabídce tyto typy permanentních kruhových upínačů:

 • Neostar: spolehlivě upne obrobky o průměru 130-800 mm. Je vhodný pro menší stroje, nelze u něj redukovat magnetickou sílu.
 • Alustar: pro obrobky o průměru 200-800 mm. Jeho tělo je z lehkého hliníku, takže nezatěžuje obráběcí stroj tolik jako těžší upínače s ocelovým tělem. U Alustaru jsme zdokonalili přepínací páku, takže je možné manuálně regulovat upínací sílu.
 • Maxgrip: ocelový kruhový upínač vhodný pro menší stroje a menší dílce – nejčastěji kroužky či válce (minimální průměr×tloušťka obrobku: 40×8 mm). Stejně jako Alustar umožňuje obsluze manuálně regulovat upínací sílu.
 • Neogrip: bezpečně upne i drobné a tenké dílce (v rozměrech od 5×35×35 mm).

Elektropermanentní kruhové upínače


Instalace kruhového upínače Circu EP

Elektropermanentní magnety jsou silnější než permanentní. Hodí se do provozů, kde se obrábějí větší dílce — o průměru 400 mm až několik metrů. Je možné na nich provádět složitější obráběcí operace – dají se propojit s řídicí jednotkou obráběcího stroje. Operátor pak ovládá upnutí i obrábění najednou.

Elektropermanentní upínače potřebují elektrický proud jen na začátku a na konci procesu, aby se zamagnetovaly a odmagnetovaly. Mají proto nízkou spotřebu elektřiny a fungují i při výpadku proudu. Díky tomu jsou bezpečnější než elektromagnety, které musí být pod proudem trvale a v případě výpadku elektřiny obrobek neudrží.

Instalace elektropermanentního kruhového upínače není nic složitého – upínač se připojí do sítě přes konektor na boku magnetu, který můžete po zamagnetování odpojit. Kabel tak během obrábění nepřekáží ani jej není potřeba nikde protahovat.

S částečnou nezávislostí elektropermanentních upínačů na elektrickém proudu se pojí jejich hlavní nevýhoda – nemožnost plynule regulovat upínací sílu. Ta se dá pouze skokově zvyšovat (a vyžaduje zapojení magnetu do sítě). Pokud chcete magnetickou sílu snížit, musíte upínač nejprve úplně odmagnetovat a znovu zamagnetovat.

Tato nevýhoda elektropermanentních kruhových upínačů má však také výhodu. Díky tomu, že magnet není trvale pod proudem, se nezahřívá. To je velmi důležitý faktor u přesného obrábění (vysoká teplota obrobku snižuje přesnost obrábění). Elektropermanentní kruhový upínač je proto nejlepší volba pro provozy, kde se klade velký důraz na preciznost.

Circu EP je kruhový elektropermanentní upínač, který se nejlépe uplatní v provozech, kde je zapotřebí vysoká magnetická síla a provádějí se zde náročné operace soustružení, s vysokým důrazem na přesnost.

Circu EP má dvě varianty – s kompenzovaným nebo nekompenzovaným magnetickým obvodem.

 • Kompenzovaný magnetický obvod je vytvářen kombinací magnetického jádra z neodymu a směsi hliníku, niklu a kobaltu. Má vyšší výkon a proto se používá na náročnější operace, jako je soustružení nebo silové broušení. Tento typ kruhového upínače má vyšší zbytkový magnetismus – pro odebrání z magnetu musíte obrobek demagnetizovat.
 • Nekompenzovaný magnetický obvod vychází z magnetického jádra tvořeného pouze magnety ze směsi hliníku, niklu a kobaltu. Má nižší výkon, díky čemuž se hodí na broušení a finální soustružení. Má nízký zbytkový magnetismus, takže demagnetizační cyklus není potřeba.

Elektromagnetické kruhové upínače

Elektromagnety potřebují stálý přísun elektrického proudu – z toho plynou jejich hlavní přednosti i nedostatky. Výhodou je vysoký výkon (nejvyšší ze všech typů kruhových upínačů) a to, že magnetickou sílu můžete libovolně zvyšovat i snižovat. Jde o optimální řešení pro upínání tenkých dílců.

Na druhou stranu se elektromagnet pod proudem zahřívá, což zhoršuje přesnost broušení, a spotřebuje nejvíc elektrické energie ze všech typů kruhových upínačů.

Elektromagnetické upínače lze propojit s řídicí jednotkou obráběcího stroje. Oproti elektropermanentním magnetům kladou vyšší nároky na instalaci — musíte je zapojit do sítě přes konektorový kroužek ve středu upínače.

Jestliže potřebujete kruhový upínač s vysokým výkonem, podívejte se na náš Circu EM. Vyrábíme ho v průměrech od 400 mm.

Jak vybrat kruhový magnetický upínač?

<

Rozhodně ne. Žádné nepříznivé účinky na osoby často vystavené působení magnetického pole se nikdy neprokázaly. Naopak, řada odborníků je přesvědčena o pozitivních účincích magnetického pole na lidské tělo (existuje dokonce tzv. magnetoterapie jako odvětví fyzioterapie).

Magnetické upínače i zvedací magnety zefektivní, zjednoduší a zrychlí vaši výrobu či práci ve skladu. Přečtěte si naše srovnání mechanického a magnetického upínání nebo nás rovnou kontaktujte – rádi vám výhody magnetů blíže představíme. Magnet na zkoušku vám do vašeho provozu můžeme nejprve zapůjčit.