Kvalitní břemenový nebo upínací magnet může vydržet desítky let, je prakticky nezničitelný. Je však potřeba nezanedbat pravidelnou údržbu a servis. U břemenových magnetů to platí dvojnásob, protože jedině tak máte jistotu, že magnet je 100% bezpečný — z tohoto důvodu jsou pravidelné revize nařízeny také zákonem. Přečtěte si, co můžete od servisu a oprav magnetů očekávat. Nebo jak ze starého magnetu udělat nový.

Servis magnetů v záruce

Břemenové magnety a magnetické upínače mají standardní dvouletou záruční dobu, pokud se prodejce a kupující nedohodnou jinak. Ve Walmagu se obvykle dohodneme na delší záruční době v případě našich břemenových magnetů NEO, na které poskytujeme záruku 5 let na vnitřní magnetický systém (tedy na magnet samotný).

Během záruční doby máte nárok na potřebné opravy a servis magnetů zdarma (pokud jsou předmětem záruky a nejde o běžné opotřebení nebo o mechanické poškození, které nastalo v důsledku chyby obsluhy).

 

Pozáruční servis magnetů

Magnety mají samy o sobě velmi dlouhou životnost. Magnetická část břemenových magnetu i magnetického upínače je schovaná uvnitř zařízení, chráněná před vnějšími vlivy a nepříznivými podmínkami. Proto se téměř neopotřebovává. Neodymové magnety nijak nedegradují, neztrácejí svou magnetickou sílu.

Servis magnetů tak vlastně není servisem samotných magnetů, ale spíše ostatních komponentů okolo magnetického zařízení (u břemenových magnetů to bývají nejčastěji štítky nebo zapínací páka). Ty jsou vystaveny vnějšímu pnutí a tlaku tím, jak se magnet používá a více se tedy opotřebovávají.

Investovat do pravidelného pozáručního servisu magnetů se vyplatí. Nejdražší část břemenového či upínacího magnetu je jeho magnetické jádro (ze směsi neodymu, železa a boru) spolu s rotorem. Nestává se příliš často, že by bylo nutné vyměnit rotor, magnetické jádro se neopotřebovává a výměna ostatních komponentů břemenového magnetu je vždy finančně méně nákladná, než pořízení nového magnetu.

 

I pokud vyměníte všechny komponenty okolo magnetu, zaplatíte pořád výrazně méně a váš magnet bude v podstatě jako nový. Investovat do kvalitního a certifikovaného magnetu se vyplatí — se správnou péčí je to investice na desítky let.

 Jak často kontrolovat břemenové a upínací magnety

Nejpřísnější pravidla platí pro zvedací břemenové magnety (jejich případné selhání může mít fatální následky). Platí, že podle normy ČSN EN 13155 musí každý zvedací magnet projít pravidelnou roční kontrolou. Její součástí je i tzv. odtrhová zkouška, ověřující dostatečnou výkonovou rezervu magnetu.

Revizi zvedacích magnetů mohou provádět pouze autorizovaní kontroloři a jejím výsledkem je vystavení certifikátu o kontrolní revizi. Více o tom, jaká pravidla musí zvedací magnety splňovat, si můžete přečíst v článku o certifikaci magnetů.

Ve Walmag týmu revidujeme a servisujeme břemenové magnety napříč značkami, neomezíme se jen na ty, které jste si zakoupili od nás. S jedinou výjimkou — může se stát, že vám doporučíme neopravovat nepříliš kvalitní necerfikovaný magnet, u kterého by se cena opravy blížila pořizovací ceně nového magnetu.

Při revizi břemenových magnetů provede servisní technik základní prohlídku a servisní údržbu přímo u vás ve firmě. Jenom v případě, že se ukáže, že váš magnet potřebuje technicky náročnější opravu, si jej odvezeme k nám. Chápeme, že prioritní pro vás je, aby vám plynule fungovala výroba a nemuselo dojít k jejímu omezení nebo zastavení, takže magnet nedemontujeme, pokud to není nezbytně nutné.

Na dobu, kdy budeme váš magnet opravovat, vám zapůjčíme náhradní, pokud to vaše výroba vyžaduje. Pošlete nám nezávaznou poptávku, pokud se chcete dozvědět víc.

Pokud jde o servis dalších typů magnetů (např. magnetických upínačů), zákon jejich pravidelnou revizi nenařizuje a k nám do Walmagu se tak většinou dostanou až ve chvíli, kdy nastane problém. Upínací magnety umíme opravit nebo vyměnit jejich komponenty, včetně magnetického mechanismu i magnetického materiálu uvnitř upínače (hranice mezi opravou a repasí je mnohdy velmi tenká).

 

Repase břemenových magnetů: kompletní výměna všech komponentů

Kvalitní magnetické jádro z neodymu si nezaslouží být odepsáno poté, co doslouží okolní komponenty kolem magnetu, které mají kratší životnost. Dává ekonomický i ekologický smysl, vyměnit okolní komponenty a neodymový magnet může sloužit po mnoho dalších let.

Repase probíhá tak, že u existujícího břemenového magnetu vyměníme všechny opotřebované komponenty (někdy i včetně rotoru) a vyrobíme tak zařízení, které je co do funkčnosti naprosto srovnatelné s novým magnetem, za nižší cenu.

Chcete si nechat zkontrolovat nebo obnovit zvedací magnety či magnetické upínače? Rádi vám zpracujeme personalizovanou nabídku.