+420 573 341 641  info@walmag.cz

PROJEKTY


VÝVOJ NOVÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMŮ VE SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETIC S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem společnosti je vyvinout dva unikátní produkty magnetického systému (jednorotový lift, EP brousící magnet + řídící jednotka). Jejich uvedení na celosvětový trh zvýší společnosti výrazným způsobem konkurenceschopnost.

PODPORA SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETICS S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VÝSTAVĚ EMO 2019 V HANNOVERU

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit zahraniční spolupráci WALMAG MAGNETICS s.r.o. Výsledkem účasti na veletrzích bude propagace a podpora výrobků společnosti, která umožní zvýšit exportní působnost, konkurenceschopnost a poptávku po výrobcích společnosti.


Inovace nového upínače pro frézování ve společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o.   

Registrační číslo projektu: 01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010138

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace nového upínače pro frézování. Předmětem projektu je nákup nových technologií umožňující zavedení této inovace. Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní efektivity.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

VÝVOJ NOVÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMŮ VE SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETIC S.R.O.  

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem společnosti je vyvinout dva unikátní produkty magnetického systému (jednorotový lift, EP brousící magnet + řídící jednotka). Jejich
uvedení na celosvětový trh zvýší společnosti výrazným způsobem konkurenceschopnost.

INOVACE NOVÉHO BŘEMENOVÉHO MAGNETU NEOFLUX A MAGNETICKÉHO UPÍNAČE MM70

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace nového břemenového magnetu Noeflux a magnetického upínače MM70. Předmětem
projektu je nákup nových technologií umožňující zavedení této inovace. Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní
efektivity.

 

PODPORA SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETICS S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VÝSTAVĚ EMO 2017 V HANNOVERU

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit zahraniční spolupráci WALMAG MAGNETICS s.r.o. Výsledkem účasti na veletrzích bude propagace a podpora výrobků společnosti, která umožní zvýšit exportní působnost, konkurenceschopnost a poptávku po výrobcích společnosti.

EDUCA IV

Dne 24.října 2013 rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Vzdělávání, které nás potáhne dál!" Pro společnost WALMAG MAGNETICS s.r.o.

Cílem projektu je dosáhnout vyšší specializace zaměstnanců v oblasti výroby magnetů vyráběných společností WALMAG MAGNETICS s.r.o. Vzdělávání je zaměřené na ZVÝŠENÍ SPECIFICKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ zaměstnanců WALMAG, kteří se podílejí na výrobě unikátních produktů, jsou v kontaktu se zákazníky, a kteří se podílejí na řízení společnosti. Zvýšením specializace pracovníků zapojených do projektu dojde ke ZVÝŠENÍ UDRŽITELNOSTI JEJICH ZAMĚSTNÁNÍ V PODNIKU WALMAG a díky speciálně vyškoleným pracovníkům také ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu.

Projekt: Zvýšení konkurenceschopnosti pořízením moderní výrobní technologie

Projekt č. 2.2RV03/1348

V roce 2012 pořídila naše společnost nové technologie za účelem zefektivnění  výrobních procesů, snížení energetické náročnosti a odpadovosti. Bylo pořízeno následující  strojní vybavení:

  • CNC obráběcí centrum TAJMAC
  • CNC soustruh GOODWAY
  • Automatická pásová pila PEGAS

Všechny nové stroje byly ještě v roce 2012 instalovány a uvedeny do provozu.  V prosinci 2013 byla schválena naše žádost o dotaci v rámci programu OPPI - Rozvoj ve výši 4,2 mil Kč.

1
2

Projekt: Modernizace strojového parku společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o.

Projekt č.: 2.2 RV03/3245

Pokračujeme v obnově a rozšiřování našeho strojového parku.  V závěru loňského roku vedení společnosti schválilo investiční záměr pořídit nové strojní vybavení:

  • Horizontální obráběcí centrum
  • Horizontálně - vertikální obráběcí frézka

Předpokládaný objem: 11 mil Kč
Termín realizace: 1.1.2014 - 30.6.2015

Nové vybavení nám pomůže zajistit plynulejší a rychlejší výrobní tok, snížit neproduktivní časy  a zvýšit kvalitu našich výrobků a zkrátit dodací termíny.  Tím nám pomůže vyřešit problémy, které nás v současné době trápí v souvislosti s nárůstem objemu zakázek.

V prosinci jsme podali žádost o dotaci v rámci dotačního programu OPPI - Rozvoj.