+420 573 341 641  info@walmag.cz

PROJEKTY


VÝVOJ NOVÝCH MAGNETICKÝCH SYSTÉMŮ VE SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETIC S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem společnosti je vyvinout dva unikátní produkty magnetického systému (jednorotový lift, EP brousící magnet + řídící jednotka). Jejich uvedení na celosvětový trh zvýší společnosti výrazným způsobem konkurenceschopnost.

PODPORA SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETICS S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VÝSTAVĚ EMO 2019 V HANNOVERU

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit zahraniční spolupráci WALMAG MAGNETICS s.r.o. Výsledkem účasti na veletrzích bude propagace a podpora výrobků společnosti, která umožní zvýšit exportní působnost, konkurenceschopnost a poptávku po výrobcích společnosti.


Inovace nového upínače pro frézování ve společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o.   

Registrační číslo projektu: 01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010138

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace nového upínače pro frézování. Předmětem projektu je nákup nových technologií umožňující zavedení této inovace. Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní efektivity.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU

 

PODPORA SPOLEČNOSTI WALMAG MAGNETICS S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VÝSTAVĚ EMO 2017 V HANNOVERU

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit zahraniční spolupráci WALMAG MAGNETICS s.r.o. Výsledkem účasti na veletrzích bude propagace a podpora výrobků společnosti, která umožní zvýšit exportní působnost, konkurenceschopnost a poptávku po výrobcích společnosti.

EDUCA IV

Dne 24.října 2013 rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Vzdělávání, které nás potáhne dál!" Pro společnost WALMAG MAGNETICS s.r.o.

Cílem projektu je dosáhnout vyšší specializace zaměstnanců v oblasti výroby magnetů vyráběných společností WALMAG MAGNETICS s.r.o. Vzdělávání je zaměřené na ZVÝŠENÍ SPECIFICKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ zaměstnanců WALMAG, kteří se podílejí na výrobě unikátních produktů, jsou v kontaktu se zákazníky, a kteří se podílejí na řízení společnosti. Zvýšením specializace pracovníků zapojených do projektu dojde ke ZVÝŠENÍ UDRŽITELNOSTI JEJICH ZAMĚSTNÁNÍ V PODNIKU WALMAG a díky speciálně vyškoleným pracovníkům také ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu.

Projekt: Zvýšení konkurenceschopnosti pořízením moderní výrobní technologie

Projekt č. 2.2RV03/1348

V roce 2012 pořídila naše společnost nové technologie za účelem zefektivnění  výrobních procesů, snížení energetické náročnosti a odpadovosti. Bylo pořízeno následující  strojní vybavení:

  • CNC obráběcí centrum TAJMAC
  • CNC soustruh GOODWAY
  • Automatická pásová pila PEGAS

Všechny nové stroje byly ještě v roce 2012 instalovány a uvedeny do provozu.  V prosinci 2013 byla schválena naše žádost o dotaci v rámci programu OPPI - Rozvoj ve výši 4,2 mil Kč.

1
2

Projekt: Modernizace strojového parku společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o.

Projekt č.: 2.2 RV03/3245

Pokračujeme v obnově a rozšiřování našeho strojového parku.  V závěru loňského roku vedení společnosti schválilo investiční záměr pořídit nové strojní vybavení:

  • Horizontální obráběcí centrum
  • Horizontálně - vertikální obráběcí frézka

Předpokládaný objem: 11 mil Kč
Termín realizace: 1.1.2014 - 30.6.2015

Nové vybavení nám pomůže zajistit plynulejší a rychlejší výrobní tok, snížit neproduktivní časy  a zvýšit kvalitu našich výrobků a zkrátit dodací termíny.  Tím nám pomůže vyřešit problémy, které nás v současné době trápí v souvislosti s nárůstem objemu zakázek.

V prosinci jsme podali žádost o dotaci v rámci dotačního programu OPPI - Rozvoj.