+420 573 341 641  info@walmag.cz

POMÁHÁME


Vánoční hvězda

Walmag pomáhá nemocným dětem

„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“,je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc. Již devatenáct let prodávali vánoční květinu vyléčené děti a jejich rodiny, zdravotní personál, členové a přátelé Šance ale především dobrovolníci, aby pomohli dětem, které se léčí na hemato-onkologickém oddělení Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci.

I naše firma se už druhým rokem zapojila do sbírky. V loňském roce si naši zaměstnanci koupili 16 květin, letos se počet zvýšil a květinu si domů odnáší 29 zaměstnanců. Doufáme, že příští rok jich bude ještě víc.

Podporujeme studenty darovanými magnetickými upínači

Největším kapitálem člověka jsou znalosti a dovednosti. Proto společnost WALMAG MAGNETICS s.r.o. podporuje mladé talenty ze střední školy Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - SŠ COPT Kroměříž. V rámci vzájemné spolupráce byly této škole věnovány upínací magnety. Cílem této spolupráce je zkvalitnění výuky žáků a pomoc při jejich přípravě na pracovní proces.

Přínosem spolupráce WALMAG MAGNETICS s.r.o. a SŠ COPT Kroměříž pro žáky je možnost získání perspektivního zaměstnání po dostudování. 
Naši zaměstnanci jsou profesionálové ve svém oboru, proto naše výrobky dosahují nejvyšší kvality. 
Magnetické systémy pomáhají zefektivnit práci druhým. 

stroj   stroj2  

Další učební pomůcky pro žáky Střední školy - Centrum odborné přípravy technické

Spolupráce se střední školou COPT dále pokračuje. Od dubna letošního roku mohou studenti využívat magnetické pomůcky pro manipulaci, obrábění i demagnetizacï feromagnetických materiálů. Věříme, že praktický trénink usnadní představu studentů o rozsahu možností využití magnetů. Vyzkoušet si je mohou na typech Neomicro, Neostar a u břemenových magnetů Neolift a na stolním demagnetizéru DM4.

Exkurze žáků 8.dubna 2015

8. dubna 2015 jsme přivítali 82 žáků osmých ročníků základní školy Holešov na exkursi v naší společnosti. Žáci se jednak seznámili s reálným prostředím výroby magnetických zařízení WALMAG a poslechli si krátkou přednášku na téma magnetismus, jeho historie a následné využití v praxi. Tak jako loni i letos jsme obdrželi děkovný dopis, který oceňuje vstřícnost a ochotu při přípravě exkurse. Exkurse se žákům líbila a ohlas měla také zprostředkovaně u rodičů. Věříme, že přispěje při nelehké volbě výběru budoucího povolání. 

Exkurze žáků 7.května 2014

7. května 2014 proběhla v naší společnosti exkurze žáků osmých ročníků základní školy v Holešově. Exkurze proběhla vrámci vzdělávacího projektu zaměřeného na přiblížení možností dalšího rozhodování při volbě povolání. Naši společnost navštívilo 80 žáků kteří si při prohlídce provozu mohli udělat reálnou představu o práci ve výrobní společnosti. Následně pak shlédli připravenou prezentaci, která dokreslila představu o tom, jak výrobní společnost funguje a co nabízí.