Při frézování je důležité, aby byl obrobek pevně upnutý a nedocházelo k jeho posuvu ani vibracím. Mechanické upínání pomocí strojních svěráků nebo upínacích přípravků tento požadavek splní, nicméně při vyšší upínací síle hrozí mechanické poškození obrobku. Navíc svěrák či upínky obvykle nedovolují přístup ze všech stran a obrobek je tak nutné během frézování několikrát přepnout. V určitých případech tyto problém vyřeší magnetické upínání.

 Výhody magnetického upínání při frézování

Oproti mechanickému je magnetické upínání výrazně rychlejší. Obrobky nemusíte upínat do čelistí a zajišťovat, jenom je umístíte na pracovní desku s magnetem. To snižuje nároky na obsluhu stroje a zefektivňuje frézování vyššího počtu menších dílců, jelikož jich na desku můžete upnout i několik naráz.

Při magnetickém upínání dále nehrozí deformace výrobku. Magnetická síla přitahuje obrobek k pracovní desce a tím ho (zejména ve vertikálním směru) velmi pevně fixuje, aniž by ho svíraly tvrdé čelisti mechanického svěráku.

Magnetické upínání také dovoluje volný přístup k obrobku ze stran, jelikož má nulovou upínací hloubku. Pokud například frézujete krychli, můžete ji opracovat z pěti stran, aniž byste museli obrobek přepínat. Je to možné díky tzv. pólovým nástavcům, pohyblivým či pevným kostkám nebo válcům, které obrobek nadzvednou, aby fréza mohla stranu obrobit až dolů a nepoškodila při tom magnet.

Zmíněné pohyblivé pólové nástavce navíc umí přesně kopírovat prohnutí hrubého polotovaru desky. Jelikož obrobek není upnutý mechanicky a nedochází v něm k fyzickému pnutí, je vyloučeno, že by se po odepnutí opět prohnul, jako se někdy bohužel stává po mechanickém upnutí klasickými upínkami.

Benefit upínání na magnetech oceníte o to více, pokud využíváte 4osé nebo 5osé frézky, kdy využijete maximum jejich potenciálu.

 

Limity magnetického upínání při frézování

Magnetické upínání přirozeně nelze využít k fixování nemagnetických materiálů – například dřeva, hliníku, mosazi nebo nerezu. Není vhodné ani na členité dílce, kdy mezi pracovní deskou a obrobkem vzniká více vzduchových mezer, protože fixace pak není tak silná.

V některých případech, zejména při obrábění v bezprostřední blízkosti magnetické plochy, můžou magnetické siločáry ztěžovat odhoz a odvod třísek, které jsou magnetickou silou přitahovány zpět k obrobku, případně se třísky lepí ke zmagnetizovanému pracovnímu nástroji. V praxi ale toto eliminujete tlakovým chlazením.

Další nevýhodou magnetu je jeho klesající síla ve směru smyku, a to až na 20 % síly oproti vertikálním směru. Při obrábění s vysokými bočními silami proto doporučujeme založit obrobek do dorazu, nebo, pokud je to možné, snížit boční tlak při frézování.

Shrnutí a doporučení

Magnetické upínání obrobků je ideální variantou při frézování plochých masivnějších výrobků z feromagnetického materiálu, případně vyššího počtu menších obrobků najednou. V takovém případě má pracovní nástroj přístup k pěti stranám obrobku, upnutím nedochází k deformaci a uchycení je rychlé, pevné a bezpečné.

Naopak pro upínání menších a zejména nepravidelných výrobků magnetické upínání spíše nedoporučujeme, případně jej předem konzultujte s odborníkem, který vhodnost magnetu pro váš konkrétní obrobek určí přesněji.