Magnety jsou nejsilnější při upnutí větších
a rovnoměrných dílců.

Při obrábění feromagnetických materiálů můžete obrobky k pracovní desce upínat pomocí magnetů. Abyste ale dosáhli maximální přídržné síly a využili potenciálu, který magnety nabízejí, musíte vzít v úvahu druh a tloušťku materiálu, teplotu materiálu nebo velikost kontaktní plochy.

Druh materiálu

Tok magnetických siločar nejlépe vedou nízkouhlíkové oceli jako například C15 nebo C22 s obsahem uhlíku řádově v setinách procent (cca 0,15 %). Dobrá zpráva je, že tyto oceli jsou v železářském průmyslu nejpoužívanější.

Naopak vysokouhlíkové a legované oceli obsahují vyšší počet nemagnetických prvků a vedou tak magnetický tok o poznání hůře. Pro představu litina (slitina železa a uhlíku s obsahem uhlíku přes 2,14 %) vede magnetickou sílu přibližně o polovinu hůře než nízkouhlíkaté oceli.

 

Tloušťka materiálu

Pokud má obrobek na výšku do 3 mm a velikost přibližně do 200 mm2, magnetické pole může prochetí skrze materiál, uzavírat se až nad dílcem a upnutí nemusí být kvůli malé styčné ploše dostatečně pevné. V takových případech navíc ne všechny siločáry procházejí obrobkem – některé protékají mimo materiál a nepřispívají tak k celkové upínací síle.

Magnetické upnutí velmi malých nebo tenkých obrobků je proto vhodné spíše na lehčí obrábění, při kterém nedochází k tak velkému tlaku pracovního nástroje na obrobek.


Při upínání menších obrobků je vhodné upínat celé série
– zvýšíte tím efektivitu práce a ve výsledku i přídržnou
sílu magnetu.

Vzduchová mezera

Nečistoty (například barva nebo rez) a vzduchové mezery jsou zřejmě největším nepřítelem magnetické síly, protože nevedou siločáry a tím snižují přídržnou sílu. Už 0,5mm vzduchová mezera může snížit výkon magnetu až o 80 %. Výrobci z tohoto důvodu vždy doporučují, aby byl magnet i obrobek čistý, hladký a pokud možno rovný.

Proto se snažte magnetům práci ulehčit a v rámci možností zajistěte co největší a nejčistější kontaktní plochu, stejně jako čisté a neprašné pracovní prostředí.

 

 
Kontaktní plocha

Pro dosažení maximální přídržné síly magnetu je vhodné, aby obrobek kompletně pokryl severní a jižní póly magnetu. Pokud je příliš malý, pak by měl pokrývat alespoň stejně velké části každého pólu. Tím se dosáhne maximální upínací síly.

V praxi se na magnetickou pracovní desku často umisťují celé série menších obrobků, které uzavřou okruh mezi severním a jižním pólem. Tím zefektivňují tok siločar a zvyšují magnetickou sílu.

Teplota

Permanentní magnety mají negativní teplotní koeficient, takže jejich výkon se při vysokých teplotách snižuje. Například už při 50 °C se upínací síla magnetu snižuje přibližně o 10 %. Proto je vhodné magnety během upínání chladit vodou, což je ostatně běžná praxe, aby zároveň docházelo k hladkému odvodu pilin a jisker. Někteří výrobci navíc nabízí magnety se speciální povrchovou úpravou a složením, která jejich teplotní odolnost zvyšuje.

Přemýšlíte o pořízení upínacích magnetů do výroby? Rádi vám s tím poradíme – jenom nás kontaktujte.