Vhodně zvolený magnet znamená jistotu, že se plech
samovolně nesmekne.

Manipulace s plechy je náročná kvůli jejich prohýbání, možnému poškození a zvýšenému riziku zranění. Ve většině případů se s ocelovými plechy nejefektivněji manipuluje pomocí břemenových magnetů a výjimečně pomocí vakuových manipulátorů. Naopak mechanické upevňovače např. tzv. zvedací svěrky jsou na tenké plechy překonané.

Proč plechy nepřesunovat mechanicky

 

  • Mechanické svěrky poškozují strukturu tenkých plechů,
  • mohou se nekontrolovaně smeknout
  • a vždy vyžadují prostor pod plechem na takzvané podkládání, tedy ruční rozlepování na sobě ležících plechů.

 

Mechanické zvedání je oproti jiným technologiím také rizikovější z hlediska bezpečnosti pracovníků. Riziko úrazu totiž zvyšuje zdlouhavá ruční práce. Pracovník musí plech do háků či řetězů sám umístit, což není u magnetů či vakuových manipulátorů potřeba. Z tohoto důvodu je mechanické upevňování ve většině případů pomalejší.

Řada mechanických upevňovačů je také limitovaná minimální tloušťkou materiálu, které plechy často nedosahují. Magnety a vakuové upevňovače oproti tomu umožňují manipulaci s plechy o minimální tloušťce 3 mm, což většina ocelových plechů splňuje.

 

Výhody zvedání plechů magnetem

Magnety umožňují promagnetovat několik plechů ležících na sobě. Abyste měli jistotu, že si magnet s větším množstvím plechů poradí, doporučujeme pečlivě prozkoumat jeho parametry (síla magnetu a max. rozměry břemene) a zvolit bateriový magnet BM s funkcí zvanou load test. Magnet krátce po zmagnetizování a mírném zdvihu nastaví snížený výkon, čímž odpadnou plechy, které drží slaběji. Následně navýší výkon na 100% kapacitu a zůstane na něm jen takové množství plechů, které pevně a bezpečně udrží.

Bateriové magnety BM umožňují také upevněné spodní plechy postupně odpouštět. Tato funkce odlistování neboli tip-off sníží magnetické pole pod magnetem a materiál bude od toho nejblíže podlaze postupně odpadávat.

Jak vyřešit průhyby plechů

Aby se plechy při manipulaci magnetem neprohýbaly, řiďte se těmito pravidly:

  • magnetem nemanipulujte s ocelovými plechy o tloušťce menší než 3 mm – magnetická síla by totiž prostoupila plechem a měla nižší přítah, rovněž velmi tenké plechy se nadmíru prohýbají a odlupují
  • manipulujte pouze s plechy o maximálních rozměrech a hmotnosti, kterou uvádí výrobce magnetu v kapacitní tabulce (u 3 mm tenkého plechu je obvykle maximální rozměr pro manipulaci magnetem 2,8 m × 1,8 m a maximální hmotnost 110 kg).

Pokud potřebujete manipulovat s rozměrnějšími plechy, doporučujeme použít více magnetů. Mnohdy je nutností instalace robustnějšího systému s elektromagnety o vyšším výkonu napájenými ze sítě a zálohavanými bateriemi. Alternativou je také výkonný elektropermanentí systém.

Zejména při výskytu velmi tenkých plechů pod 3 mm a nemagnetických materiálech lze doporučit vakuový manipulátor, jehož přísavky se rozloží po celé šířce plechu.

Pokud ale pracujete s menšími plechy, dejte přednost magnetu –⁠ kromě zmíněných výhod

  • je méně náročný na údržbu (přísavky se rychleji opotřebují),
  • méně mu vadí prach a otvory v plechu (prach stále sílu magnetu snižuje, ale u vakuových manipulátoru je podstatně větším problémem)
  • a na rozdíl od vakuových přísavek zdvihne několik plechů naráz.

Chcete-li se o možnostech břemenových magnetů ve výrobě dozvědět více, nebo si magnet rovnou zapůjčit na vyzkoušení, ozvěte se nám.