Pracujeme! Respektujeme nařízení vlády a zpřísnili jsme opatřeni proti šíření COVID-19. I přes to jsme zajistili 100% fungování firmy. Neváhejte nás dál kontaktovat. Zůstáváme silní stejně jako naše magnety!
 +420 573 341 641  info@walmag.cz