info@walmag.cz   +420 573 341 641

Řídící jednotky EP magnetů


Popis a funkce

Řídící jednotky upínačů jsou napájeny střídavým proudem, který mění na stejnosměrný proud a tím napájí cívky upínače. Základní deska umístěna na řídící jednotce nastavuje upínací sílu a řídí automatickou demagnetizaci.

Významnou funkci je ochrana obsluhy. Pokud je upínací síla příliš nízká, zabrání řídící jednotka spuštění stroje.

Bezpečnost

Naše řídící jednotky splňují standard IEC a jsou v souladu s Evropským strojním nařízením 2006/42/ EC. Bezpečnostní kontakt v řídící jednotce zabraňuje spuštění stroje, pokud není magnet zapnutý, nebo není dostatečná upínací síla.

Výběr správné řídící jednotky závisí na příkonu upínače, nebo na celkovém součtu příkonu u více upínačů.

Model Stupeň krytí Počet upínačů v sérii Typ
MCF 1 IP54 1 řídící jednotka v kovové skříni
MCF 2 IP54 1-2 řídící jednotka v kovové skříni
MCF 3 IP54 1-3 řídící jednotka v kovové skříni
MCF 4 IP54 1-4 řídící jednotka v kovové skříni
CUR 20s IP54 1-2 řídící jednotka v kovové skříni