info@walmag.cz   +420 573 341 641

Řídící jednotky elektromagnetů


Popis a funkce

Řídící jednotky upínačů jsou napájeny střídavým proudem, který mění na stejnosměrný proud a tím napájí cívky upínače. Základní deska umístěna na řídící jednotce nastavuje upínací sílu a řídí automatickou demagnetizaci.

Významnou funkci je ochrana obsluhy. Pokud je upínací síla příliš nízká, zabrání řídící jednotka spuštění stroje.

Bezpečnost

Naše řídící jednotky splňují standard IEC a jsou v souladu s Evropským strojním nařízením 2006/42/ EC. Bezpečnostní kontakt v řídící jednotce zabraňuje spuštění stroje, pokud není magnet zapnutý, nebo není dostatečná upínací síla.

Výběr správné řídící jednotky závisí na příkonu upínače, nebo na celkovém součtu příkonu u více upínačů.

Model Stupeň krytí Výkon Typ
M850 IP00 850W ovládací panel pro instalaci do stroje
M850 IP54 850W řídící jednotka v kovové skříni
MT1250 IP00 1250W ovládací panel pro instalaci do stroje
MT1250 IP54 1250W řídící jednotka v kovové skříni
MT2500 IP00 2500W ovládací panel pro instalaci do stroje
MT2500 IP54 2500W řídící jednotka v kovové skříni