info@walmag.cz   +420 573 341 641

Bateriový magnet BMP a nosností až 3600 kg


26.11.2018
BMP

Břemenový elektromagnet BMP je speciálně stavěný na manipulaci kruhového materiálu. Lze ho však použít i na zvedání plechů, bloků, výkovků, odlitků a výpalků. Díky silnému magnetickému poli je možné manipulovat i břemena s nerovným povrchem a vzduchovou mezerou. Ovládání elektromagnetu je snadné díky dálkovému ovladači s dosahem až 10 m. Jako u všech našich produktů klademe i u BMP velký důraz na bezpečnost. Pokud není baterie dostatečně nabitá, bateriový magnet se nespustí. Na nízký stav nabití Vás upozorní zvukový i optický signál.